Projektowanie stoisk targowych

Zajmuję się projektowaniem stoisk i tworzeniem wizualizacji 3d scenografii, grafiki idealnie przedstawiają projekty dopasowane do potrzeb czy jest to małe stoisko systemowe czy też skomplikowane stoisko indywidualne.

Profesjonalne podejście

Zawsze pokazuję w atrakcyjny sposób koncepcję, stosuję ciekawe rozwiązania architektoniczne nadające dobry układ funkcjonalny przestrzeni. Moje projekty i wizualizacje są swojego rodzaju magnesem w trakcie tworzenia oferty.

Szybkość działania

Rozumiem jak dynamiczny jest rynek, dlatego wszystkie prace są wykonywane rzetelnie terminowo i na najwyższym poziomie. Każdy projekt wykonuję na zlecenie budując przy tym swoją renomę w wysokim poziomie wykonanych zadań.

Wizualizacja wzbogaca ofertę

Profesjonalna wizualizacja 3d wzbogaca przedstawianą ofertę a w wielu przypadkach przesądzą o wyborze oferty. Umiejętności wykorzystane przy projektowaniu zawdzięczam siedmioletniemu doświadczeniu w tworzeniu grafiki 3d jak również projektowaniu stoisk targowych.

Portfolio

Projekt pierwszy

Projekt drugi

Projekt trzeci

Projekt czwarty

Projekt piąty

Projekt szósty

Projekt siódmy

Projekt ósmy

Projekt dziewiąty

Projekt dziesiąty

Projekt jedenasty

Projekt dwunasty

Projekt trzynasty

Projekt czternasty

Projekt piętnasty

Projekt szestansty

Projekt siedemnasty

Projekt osiemnasty

Projekt dziewiętnasty

Projekt dwudziesty

Projekt dwudziesty pierwszy

Projekt dwudziesty drugi

Projekt dwudziesty trzeci

Projekt dwudziesty czwarty

Projekt dwudziesty piąty

Projekt dwudziesty szósty

Projekt dwudziesty siódmy

Projekt dwudziesty ósmy

Kontakt

Andrzej Szymczak

+48 794 329 909

biuro@szymczakdesign.com